Czym jest tzw. sztywny hol?

Sztywny hol to metoda holowania pojazdów polegająca na utrzymaniu stałej odległości między nimi za pomocą specjalnej belki – sztywnej liny, pręta lub szyny. W porównaniu z klasycznym holowaniem za pomocą lin elastycznych stosowanie sztywnego holu zapewnia większe bezpieczeństwo i kontrolę nad zachowaniem się pojazdów podczas jazdy.

Zasady stosowania sztywnego holu

Stosowanie sztywnego holu w ruchu drogowym w Polsce jest uregulowane na mocy Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z tymi przepisami, kierujący pojazdem holowanym musi oznaczyć ten fakt na tylnej części swojego pojazdu tablicą o wymiarach co najmniej 300x300 mm z napisem "HOL". Maksymalna prędkość, z jaką można poruszać się podczas holowania na sztywno, wynosi 50 km/h w terenie zabudowanym oraz 70 km/h poza terenem zabudowanym.

Korzyści wynikające ze stosowania sztywnego holu

Najważniejszą zaletą stosowania sztywnego holu jest większe bezpieczeństwo, wynikające z lepszej kontroli nad zachowaniem się pojazdów podczas holowania. W przypadku holowania za pomocą liny elastycznej istnieje ryzyko, że oba pojazdy zderzą się ze sobą w wyniku nagłego hamowania lub nagłej zmiany kierunku jazdy. Sztywny hol eliminuje to ryzyko, ponieważ utrzymuje stałą odległość między pojazdami. Ponadto, w przypadku awarii układu hamulcowego w pojeździe holowanym, sztywny hol pozwala na skuteczniejsze wykorzystanie hamulców pojazdu holującego.

Wady sztywnego holu

Mimo swoich zalet sztywny hol nie jest pozbawiony wad, dlatego w wielu sytuacjach lepiej sprawdzi się transport lawetą. Jedną z nich jest utrudnione manewrowanie, zwłaszcza w przypadku skrętów czy parkowania. Sztywność łącznika powoduje, że skręcanie i cofanie staje się trudniejsze niż w przypadku elastycznej liny holowniczej. Kolejną wadą może być konieczność stosowania specjalnego sprzętu oraz jego właściwego montażu, co może wymagać pewnej wprawy oraz dodatkowego czasu na przygotowanie.