Jak utylizować elektrośmieci?

Elektrośmieci stanowią problem, bo przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi związkami, do których zaliczamy rtęć, kadm, ołów, azbest i chrom. Związki te mogą doprowadzić do skażenia m.in. wody i gleby. Z tego względu elektrośmieci muszą być odpowiednio utylizowane. Gdzie oddać elektrośmieci? Dlaczego nie warto wyrzucać elektrośmieci do kontenera na odpady niesegregowane?

Jaką karę grzywny można otrzymać za brak utylizacji elektrośmieci?

Odbiorem odpadów, recyklingiem i utylizacją elektrośmieci zajmują się przedsiębiorstwa, które otrzymały odpowiednie pozwolenia. Kupując np. nowy smartfon czy telewizor, mamy możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu tego samego rodzaju w sklepie, w którym dokonujemy zakupu. Do elektrośmieci zaliczamy urządzenia, które są zasilane energią elektryczną lub bateriami. Do tej grupy należą m.in. sprzęt AGD i RTV, smartfony, elektronarzędzia, elektryczne szczoteczki do zębów, zasilane bateriami zabawki, a także zużyte baterie i akumulatory. Często nie wiemy, jak postępować z elektrośmieciami i wyrzucamy je do pojemnika na odpady niesegregowane. To błąd, który może dużo kosztować - kara grzywny za niewłaściwe postępowanie z elektrośmieciami to nawet 5 000 zł.

Gdzie oddać elektrośmieci?

W większości miast można oddać elektrośmieci m.in. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów lub pozbyć się ich podczas cyklicznych zbiórek. Jeżeli przestrzegamy zasad postępowania z elektrośmieciami, zostają one poddane recyklingowi, który uwzględnia odzysk nadających się do ponownego wykorzystania podzespołów. Niebezpieczne substancje z elektrośmieci zostają odpowiednio zabezpieczone i poddane utylizacji, co chroni środowisko naturalne i zdrowie przed działaniem szkodliwych odpadów.