Jakie odpady stanowią duże zagrożenie dla środowiska?

Odpady można podzielić na różne kategorie. Wyróżniamy podziały ze względu na materiały, z jakich zostały wytworzone, ich pochodzenie czy też rozmiar. Istnieje jednak pewna klasyfikacja, która ocenia również stopień ich wpływu na środowisko. Wyróżnia się w niej tzw. odpady niebezpieczne. Tego rodzaju odpady zostały zakwalifikowane do grupy tych, które stanowią największe zagrożenie dla flory, fauny, a także i ludzi. Co się do nich zalicza? O tym piszemy w naszym dzisiejszym artykule.

Jaki rodzaj odpadów uznaje się za niebezpieczne dla środowiska?

Zgodnie z definicją odpady niebezpieczne to takie, których pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny lub inne właściwości stwarzają zagrożenie dla naturalnych ekosystemów oraz życia i zdrowia ludzi. Wśród takich odpadów wymienia się np. elektrośmieci. Niebezpieczne dla środowiska są zużyte sprzęty elektroniczne i elektryczne, telefony, komputery, żarówki, przewody elektryczne, akumulatory oraz baterie. Tego rodzaju odpady stanowią zagrożenie ze względu na to, że w ich składzie można odnaleźć toksyczne metale ciężkie takie jak: miedź, ołów, cynk, nikiel czy kadm.

Niebezpieczeństwo stwarzają też odpady kryjące w sobie rtęć. W tym przypadku prym wiodą np. stare termometry, baterie alkaliczne oraz katalizatory. Dużym zagrożeniem są również odpady chemiczne. Wszelkie efekty uboczne produkcji przemysłowej, leki, niektóre kosmetyki, farby, lakiery i aerozole zawierają substancje, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska. Ich wniknięcie w glebę lub przedostanie się do wód gruntowych, może oznaczać śmierć dla tysięcy gatunków. Co więcej, szkodliwe substancje mogą przenikać do żywności. W efekcie tego, jej zjadanie, może doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania organizmu oraz wielu chorób takich jak np. nowotwory.