Jakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Swoją nazwę odpady niebezpieczne zawdzięczają temu, że stanowią zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz przyrody. W związku z tym tak ważna jest wiedza dotycząca tego, co zaliczane jest do tej grupy śmieci, gdyż każdy w domu ma coś, co po zużyciu powinno trafić do odpowiedniego punktu. Czym są odpady niebezpieczne? Co zalicza się do tej grupy?

Co można zaliczyć do odpadów niebezpiecznych?

Lista śmieci, które zaliczają się do tych niebezpiecznych, jest spora. Tego typu odpady to:

  • przeterminowane leki oraz ich opakowania, a także środki służące do dezynfekcji;
  • odpady medyczne i weterynaryjne, a także te zawierające azbest,
  • zużyte akumulatory oraz baterie,
  • oleje,
  • przedmioty zawierające rtęć,
  • chemikalia takie jak np. opakowania po rozpuszczalnikach, puszki po farbach, a nawet buteleczki po lakierach do paznokci,
  • środki do ochrony roślin, które straciły ważność.

Do grupy odpadów niebezpiecznych zalicza się również świetlówki, żarówki i lampy fluorescencyjne. Specjalnego traktowania wymaga także sprzęt elektryczny i elektroniczny. Niewłaściwa segregacja tego typu odpadów stwarza zagrożenie dla wszystkich organizmów żywych, dlatego jest karana grzywną.

Gdzie wyrzucać odpady niebezpieczne?

Odpowiedni wywóz śmieci jest istotny dla środowiska naturalnego. W Lublinie zajmuje się nim m.in. firma Eko-Trans. Jednak odpady niebezpieczne nie powinny znaleźć się w naszych śmietnikach. Należy umieścić je w punkach PSZOK, które znajdują się w każdym mieście. Ich lista jest dostępna w internecie, a także w lokalnym urzędzie, więc zadbanie o wyrzucenie tego typu śmieci, nie jest trudne. Nierzadko w aptekach znajdują się pojemniki przeznaczone do wyrzucenia przeterminowanych leków. Również sklepy zajmujące się sprzedażą sprzętu RTV i AGD przyjmują zużyty sprzęt.