Jakie są konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Mimo rosnącej świadomości ekologicznej w Polsce wciąż dochodzi do nielegalnych wywozów śmieci. Na obrzeżach miast oraz w lasach lądują nie tylko odpady komunalne, ale i budowlane oraz co gorsze, śmieci, które klasyfikuje się do grupy tzw. odpadów niebezpiecznych. Mowa np. o elektrośmieciach, które zawierają toksyczne dla środowiska związki. Polskie władze, chcąc ukrócić ten proceder, wprowadzają liczne kary. Jakie konsekwencje grożą za nielegalny wywóz odpadów?

Nielegalny wywóz odpadów w świetle polskich przepisów

Wywóz odpadów w niedozwolone miejsce, ze względu na stopień szkodliwego wpływu na środowisko, w świetle polskich przepisów stanowi wykroczenie lub przestępstwo. Pozbywanie się śmieci na własną rękę, a także ich składowanie na posesji jest zatem niedopuszczalne. Co więcej, za takie praktyki ponosi się konsekwencje prawne. Legalnie wywozem i składowaniem odpadów mogą zajmować się jedynie wyspecjalizowane firmy. W Lublinie wywozem śmieci zajmuje się nasza firma EKO-TRANS.

Jakie kary stosuje się za nielegalny wywóz odpadów?

Na osoby, które nielegalnie pozbywają się odpadów, najczęściej nakładane są kary finansowe. Ich wysokość ustala się indywidualnie w zależności od rodzaju wywiezionych odpadów, skali przewinienia, a także sytuacji materialnej sprawcy. Obecnie grzywny mogą wynosić od 20 zł do 5000 zł. Za zanieczyszczenia lasów natomiast ich wysokość jest nie mniejsza od 500 zł. Niekiedy jednak za nielegalną wywózkę śmieci kara bywa dotkliwsza. W niektórych przypadkach za takie postępowanie grozi areszt lub kara pozbawienia wolności. Wiele zależy od tego, w jakich kategoriach rozpatrzone zostanie to działanie oraz w jakim stopniu zagraża środowisku. Dla przykładu wywóz odpadów niebezpiecznych grozić może pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat.