Na czym polega recykling katalizatorów?

Katalizatory to urządzenia montowane w układzie wydechowym pojazdów spalinowych, których zadaniem jest redukcja szkodliwych emisji spalin. Dzięki obecności katalizatorów możliwe jest przekształcenie toksycznych substancji, takich jak tlenki azotu, węglowodory czy tlenek węgla, w mniej szkodliwe związki chemiczne. Katalizatory zawierają szlachetne metale, takie jak platyna, pallad czy rod, które są kluczowe dla procesu oczyszczania spalin.

Recykling katalizatorów pozwala na odzyskanie cennych surowców.  Ponadto przetwarzanie zużytych katalizatorów pozwala na zmniejszenie emisji CO2 oraz ograniczenie wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii.

Proces recyklingu katalizatorów

Recykling katalizatorów przeprowadzany jest w kilku etapach. Pierwszym z nich jest demontaż katalizatora z pojazdu oraz jego przekazanie do zakładu recyklingującego elektrośmieci. Następnie, katalizator zostaje poddany procesowi rozdrabniania i zmielenia, co ułatwia oddzielenie ceramicznego rdzenia od obudowy. W kolejnym etapie uzyskany proszek podlega procesowi pirometalurgii, który pozwala na oddzielenie metali od pozostałych składników.

W celu odzyskania metali szlachetnych stosuje się różne metody, takie jak:

  • Pirometalurgia – polega na wysokotemperaturowym topieniu rdzenia katalizatora, co pozwala na otrzymanie tzw. "maty", zawierającej metale szlachetne.
  • Hydrometalurgia – zastosowanie procesów chemicznych opartych na roztworach wodnych w celu ekstrakcji metali szlachetnych.
  • Biotechnologiczne metody – wykorzystanie mikroorganizmów, takich jak bakterie czy grzyby, do odzyskiwania metali szlachetnych z rdzenia katalizatora.

Proces recyklingu katalizatorów pozwala na osiągnięcie znaczących oszczędności dla gospodarki oraz wspiera rozwój innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.