Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Gruz zaliczany jest do kategorii odpadów budowlanych, które powstają na skutek wznoszenia i remontów budynków. Gruzu powstają zwykle spore ilości, nawet po niewielkim remoncie, a rosnąca z każdym dniem hałda może przysporzyć sporo problemów z utylizacją. Gruzu nie można bowiem wrzucać do pojemników na odpady komunalne, ponieważ w ten sposób można narazić się na dotkliwe sankcje finansowe. W świetle obowiązujących przepisów odpady budowlane muszą zostać posegregowane, odpowiednio zabezpieczone i oddane do recyklingu lub utylizacji.

Odpady budowlane nie mogą być składowane w obrębie posesji – za takie postępowanie mogą być bowiem nałożone kary grzywny, wynikające z obowiązku zachowania porządku na terenie działki. Poza tym w celu ochrony środowiska gruz powinien zostać zabezpieczony, ponieważ może zawierać szkodliwe substancje. Gruz można wykorzystać ponownie we własnym zakresie, na przykład do utwardzenia powierzchni pod taras lub podjazd do garażu. A co zrobić, jeśli gruzu jest więcej, niż jesteśmy w stanie samodzielnie wykorzystać?

Wynajem kontenerów na gruz

Przystępując do prac budowlanych, warto wynająć kontener na gruz. Dostępne są kontenery o różnej wielkości i pojemności, co powoli dobrać pojemnik adekwatnie do potrzeb. Wywóz gruzu trwa do momentu wyczerpania zasobów – po wypełnieniu jednego kontenera podstawiany jest następny, a zgromadzone odpady są utylizowane lub oddawane do ponownego przetwórstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontenerowy wywóz gruzu to sposób na legalne pozbycie się odpadów budowlanych i uniknięcie sankcji za postępowanie niezgodne z prawem. Gruz dzieli się na gruz czysty oraz zmieszany z innymi odpadami. Po oczyszczeniu i przesortowaniu odpadów gruz jest rozdrabniany i powstaje z niego cenny surowiec wykorzystywany później w drogownictwie i budownictwie.