Blog

szyny kolejowe na złomie

Jakie metale nie podlegają skupowi?

Sprzedaż metali na skupie to rozwiązanie korzystne pod wieloma względami. Po pierwsze, nie tylko umożliwia pozbycie się zalegającego w garażu złomu, ale dodatkowo pozwala na tym zarobić. Po drugie, ogranicza wydobycie wyczerpywalnych złóż, których eksploatacja negatywnie wpływa na środowisko. Ponadto skup metali daje możliwość ich ponownego wykorzystania bez obaw o utratę ich cennych właściwości. Jest zatem opcją zarówno ekologiczną, jak i ekonomiczną. Nie wszystkie metale i metalowe elementy mogą jednak trafić do skupu. Które z nich przyjmują skupy, a których nie można tam sprzedać?

Czytaj więcej

nielegalny wywóz odpadów

Jakie są konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Mimo rosnącej świadomości ekologicznej w Polsce wciąż dochodzi do nielegalnych wywozów śmieci. Na obrzeżach miast oraz w lasach lądują nie tylko odpady komunalne, ale i budowlane oraz co gorsze, śmieci, które klasyfikuje się do grupy tzw. odpadów niebezpiecznych. Mowa np. o elektrośmieciach, które zawierają toksyczne dla środowiska związki. Polskie władze, chcąc ukrócić ten proceder, wprowadzają liczne kary. Jakie konsekwencje grożą za nielegalny wywóz odpadów?

Czytaj więcej

części komputerowe do recyklingu

Jakie odpady stanowią duże zagrożenie dla środowiska?

Odpady można podzielić na różne kategorie. Wyróżniamy podziały ze względu na materiały, z jakich zostały wytworzone, ich pochodzenie czy też rozmiar. Istnieje jednak pewna klasyfikacja, która ocenia również stopień ich wpływu na środowisko. Wyróżnia się w niej tzw. odpady niebezpieczne. Tego rodzaju odpady zostały zakwalifikowane do grupy tych, które stanowią największe zagrożenie dla flory, fauny, a także i ludzi. Co się do nich zalicza? O tym piszemy w naszym dzisiejszym artykule.

Czytaj więcej

dwa duże worki z gruzem

Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

Gruz zaliczany jest do kategorii odpadów budowlanych, które powstają na skutek wznoszenia i remontów budynków. Gruzu powstają zwykle spore ilości, nawet po niewielkim remoncie, a rosnąca z każdym dniem hałda może przysporzyć sporo problemów z utylizacją. Gruzu nie można bowiem wrzucać do pojemników na odpady komunalne, ponieważ w ten sposób można narazić się na dotkliwe sankcje finansowe. W świetle obowiązujących przepisów odpady budowlane muszą zostać posegregowane, odpowiednio zabezpieczone i oddane do recyklingu lub utylizacji.

Czytaj więcej

zielony metalowy pojemnik z gruzem

Jak wybrać kontener na odpady budowlane?

Po każdym remoncie czy budowie pozostają pozostałości budowlane, takie jak np. płyty gipsowe, pustaki, tynki, kafelki, styropian czy gruz. Zgodnie z prawem, nie można wyrzucić ich do pojemnika na odpady. Ponadto, gruz betonowy czy ceglany, jeśli przekracza wagę 5 ton, powinien być ewidencjonowany (za pomocą karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu). Zwolnione z tego obowiązku są osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. Aby legalnie pozbyć się pozostałości po budowie, warto rozejrzeć się za firmą oferującą wynajem kontenerów budowlanych oraz ich odbiór, kiedy zostaną zapełnione. 

Czytaj więcej